O Kampusie Kreatywnym

Weź sprawy w swoje ręce!

Czy wiesz, że dane pozyskiwane przez satelity obserwujące naszą planetę mogą pomóc w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i w poprawie jakości życia na Ziemi? Możliwości zastosowania tych danych są ogromne i dotyczą bardzo różnych dziedzin: od nauki i technologii, przez biznes i edukację, aż po kulturę i sztukę. W ramach Kampusu Kreatywnego młodzi twórcy poszukiwali rozwiązań dla najbardziej palących ekologicznych i społecznych wyzwań z wykorzystaniem prawdziwych danych z obserwacji Ziemi. 

W ramach Kampusu Kreatywnego „Direction Earth/Space” interdyscyplinarne zespoły, pracujące pod okiem mentorów i ekspertów, stworzyły innowacyjne projekty oparte o dane satelitarne. Zobacz efekty ich prac przechodząc do podstrony danej ścieżki.

Co wyróżnia Kampus Kreatywny?

Innowacje oparte na współpracy

Zadaniem czterech interdyscyplinarnych grup było zaprojektowanie, zaprototypowanie i przetestowanie nowych rozwiązań w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Rozwinęli oni swoją kreatywność w środowisku opartym na współpracy, zdobyli nowe umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę.


Interdyscyplinarność

Wyzwania podejmowane w ramach ścieżek tematycznych wymagały zaangażowania osób z szerokim wachlarzem kompetencji i studiujących różne kierunki.


Wsparcie ekspertów

Podczas wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z dziedziny obserwacji Ziemi, uczestnicy nauczyli się pracować z danymi satelitarnymi.Kim są uczestnicy i uczestniczki?

Szukaliśmy osób interesujących się nauką lub możliwościami jej połączenia z innymi dziedzinami, takimi jak kultura, inżynieria, przedsiębiorczość, edukacja, czy sztuka. Ważną cechą była także kreatywność oraz chęć działania na rzecz klimatu i jakości środowiska poprzez innowacje społeczne i technologiczne.


Aplikować mogły osoby:

  • w wieku 18-25 lat

  • mieszkające na terenie Polski (niezależnie od narodowości)

  • płynnie posługujące się językiem angielskim

  • mogące uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach on-line i on-site zaplanowanych w ramach wybranej ścieżki tematycznej

  • ceniące sobie pracę zespołową

  • akceptujące regulamin Kampusu

Mentorzy

Eksperci